Tiếng Việt /

Bản quyền của NQH, xin ghi rõ nguồn trước khi tái đăng, nếu có lợi nhuận thì hỏi tác giả. Xem thêm các bài trong blog Khoa Học Máy Tính

Ngày Bài viết Chú thích
04/01/2010 Academic Career Bài viết bằng tiếng Anh, nhưng viết cho độc giả Việt
26/10/2008 Vượt định kiến bằng Lăng Ba Vi Bộ Một phiên bản khác đã đăng trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn (06/01/2010)
23/10/2007 Trị đặc trưng và vector đặc trưng Tản Toán
01/10/2007 Học khoa học máy tính nên đọc sách gì? Bài do nhiều người đóng góp
24/08/2007 Vô chiêu thắng hữu chiêu Giáo dục
22/02/2006 Lỗi định dạng chuỗi Bảo mật máy tính
01/12/2005 Từ kiến trúc mở đến tinh thần mở Linh tinh
15/11/2005 Vài lượm lặt về tình hình phát triển CNTT ở Trung Quốc Linh tinh. Một phiên bản đã đăng ở tạp chí Tia Sáng (20/11/2005)
12/05/2005 Rắc rối hóa chương trình Bảo mật
10/04/2005 Chương trình tự tái sinh Lý thuyết tính toán và lập trình
11/03/2005 Chung quy chỉ tại Cantor Bài dạng pdf. Lý thuyết tính toán
08/02/2005 Ảo giác Khoa học thường thức, triết lý 3 xu.
03/02/2005 Từ một ước mơ Một phiên bản ngắn hơn đã đăng ở Tuổi Trẻ Chủ Nhật.
18/06/2004 Eva Cassidy – Tiếng Hát Đã Xa Âm nhạc
15/01/2004 Sài Gòn Ký Tản Văn
11/2003 Tản mạn về mảnh bằng Ph.D Một phiên bản đã đăng ở tạp chí Tia Sáng
07/2003 Tản mạn Sài Gòn Tản Văn